adblog

Zkrácení času při psaní příspěvků

Patrick Rhone ve svém příspěvku prezentuje prostřednictvím screencastu TextExpander jako aplikaci, pomocí níž zkrátil čas potřebný pro psaní jednotlivých příspěvků na blog, zvláště, jak ukazuje na odkazech, vkládání odkazů atp.

Program je to bezesporu užitečný, ale ne inovativní. Pokud píšeme obyčejný text a ten chceme následně převést na HTML, případně XHTML (a mnohé další), můžeme využít pro tyto účely vytvořené zjednodušené popisné jazyky, jejichž přehled je na wikipedii . Osobně využívám txt2tags, který je dostupný jak pro Windows, tak Mac OS X, tak i pro různé distribuce Linuxu.

Využití těchto jazyků výrazně zjednoduší a  zrychlí práci. Proto pokud ještě neznáte, určitě vyzkoušejte.