adblog

Přechod na velký formát diáře Franklin Covey, den 1

Prvním dnem s novým diářem mi nebyl 1. leden 2012, ale v podstatě až druhý leden, neboť jsem měl vše připravené od 31. prosince a první den v roce byl přeci jen poslední oddechový. Diář byl připraven, mohl jsem tedy 2. ledna okamžitě začít v plné polní.

V novém roce jsem upravil použití úkolů na levé stránce diáře. Dosud jsem používal pořadí kategorie 1-pracovní, 2-osobní, 3-pila. Nyní jsem začal používat pořadí 1-pracovní, 2-pila, 3-osobní. Důvod byl jednoduchý. Úkoly pro ostření pily jsou v centru formuláře, kam nejčastěji nejprve zaměřuji zrak. Do každé části pro úkoly se nyní vejde devět položek, dříve sedm.

Díky velikosti diáře je nyní širší i pole pro zápis schůzek. Díky novému nákupu Pilot Fixion Point pera místo dříve používaného Pilot Frixion Ball, které se občas nechtělo rozepsat a psalo silněji, jsem nyní bez problémů schopen zaznamenat se i překrývající se události a to hned ve třech sloupcích. V takových případech vždy potvrzuji jen jednu z událostí, nicméně pro širší kontext dění ve sledovaných oblastech mi evidence ostatních schůzek, na které jsem byl pozván nebo jsou pro plnění úkolů mých či kolegů významné, výrazně pomáhá orientovat se v dění okolním (jsem tak snadněji schopen delegovat náhradníka a vyptat se na oblasti zájmu řešené v daný čas tam, kde nemohu být).

Část poznámek je v části Classic opravdu, ale opravdu velká s porovnáním s formátem Compact. Zvlášť, pokud se písmem dokážete vejít do předtištěných řádků. Co jsem dříve psal na dva řádky, mám nyní na jednom, co mi dříve zabralo třetinu stránky, nyní zabere 5 řádků. V tomto ohledu naprosto bezvadné.

Večer jsem provedl zhodnocení dne, obodoval se dle svého připraveného formuláře a s uspokojením nad obdrženými body a dosažením všech cílů daného dne s použitím většího formátu ulehl ke spánku.