adblog

Přechod na velký formát diáře Franklin Covey, den 0

Od října 2009 využívám služeb diáře FranklinCovey. K tomuto diáři jsem se dostal přes mnoho jiných řešení, které mě postupně přivedly ke knize Stephena Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí a diáři FC. Protože jsem v té době využíval kapesní variantu zápisníku Moleskine, při rozhodování o formátu diáře na zkoušku na tři měsíce, nakonec zvítězil formát Compact. Nejblíže tedy český formát A6. Formát Classic se mi tehdy zdál obrovský, pro mé potřeby zbytečně velký a těžký.

Po třech měsících používání diáře FC, tedy před Vánoci 2010, jsem se rozhodl a zakoupil náplň na celý rok 2011. Během roku jsem měl několik týdnů, kdy jsem nedbal zásad tvorby plánu dle modelu FC a diář jsem v těchto okamžicích používal spíše než pro plánování velkých kamenů a následně pro úkoly menšího řádu, primárně pro úkoly menšího řádu. Vždy po krátké době jsem ovšem poznal, že uhýbám ze správných kolejí. Začínají se totiž vracet staré projevy neřízeného života. Občas mi chyběla motivace s tímto něco udělat. V těchto okamžicích jsem hledal motivaci porůznu. Nakonec jsem ji našel. V knize o sedmi návycích. Neměl jsem ji totiž celou dočtenu. Dočetl jsem ji a vrátil jsem na na počátek, abych ji znovu podrobně prolistoval a označil si pro mne stěžejní pasáže textu. Stejně jsem to udělal před mnoha měsíci s knihami Davida Allena o GTD (Mít vše hotovo, Aby vše klapalo). Nyní vždy, když mi chybí motivace, prolistuji vybrané pasáže a jiskra k zážehu další motivace je na světě.

Během roku 2011 se měnil i způsob a rozsah použití diáře. Nejprve jsem prakticky nepoužíval měsíční přehled po týdnech. Ten jsem využil jen k záznamu státních svátků, své dovolené a významných událostí v rodině. Hned od začátku jsem si rozdělil část pro úkoly na tři části, dle grafického rozdělení - na část pracovní, soukromou a na úkoly k ostření pily. V části kalendáře jsem pomocí Pilot Frixion Ball zaznamenával termíny schůzek.  V poznámkové části jsem si zaznamenával významné události - výstupy z komunikace, informace o stavu úkolů, návrhy dalších řešení.

Postupem času zůstaly první dva úkony, do poznámek jsem začal uvádět pouze důležité informace, které mohou ovlivnit moji budoucnost a významné telefonáty či dialogy. Velmi často byla stránka s poznámkami prázdná nebo sporadicky zaplněná. V ten čas každotýdenní vypisování kompasu bylo tlačeno spíše vůlí mít něco napsáno, než cílem mít uvedeno to důležité.

Nakonec jsem i toto období překonal a začal opět používat diář jako na počátku, tedy častěji a správnějším způsobem. Se změnou v pracovním režimu, která se stala díky realizaci významného projektu vyvstal najednou nečekaný problém - místa na poznámky bylo málo. Někdy byl i den, kdy mi nestačila příslušná třetina ze sloupce úkolů pro danou oblast (7 řádků). Začal jsem přemýšlet, kde je potřeba udělat změnu.

Prvním krokem, který jsem chtěl realizovat, byla aktualizace poslání. Nalézt v hektickém čase odpovídající chvíli na tuto činnost z druhého kvadrantu se nedařilo a věděl jsem, že to je moje chyba. Provedl jsem nakonec dílčí změny v poslání, ale spíše kosmetické. Dalším bodem změny byla úvaha nad formátem diáře. Zrevidoval jsem typy informací, které zapisuji a rozhodl se navštívit českou pobočku FC, abych si rozdíl ve velikosti diáře osahal fyzicky. Po dlouhém uvažování, kdy jsem uvažoval i plánované využití diáře, jsem se nakonec rozhodl pro větší formát, přestože to znamenalo koupit znovu desky. Je to ale investice do sebe samého, může se jen vrátit, takže nebylo co řešit. (Tímto bych chtěl poděkovat pracovníkům pobočky FC za jejich trpělivost při mém rozhodování o velikosti diáře a za připomínky a osobní zkušenosti, se kterými se podělili.)

V době vánočních svátků 2011 jsem s chvěním rukou naplnil diář a začal přepisovat z původního diáře položky do diáře nového, aby byl připraven na rok 2012. V souvislosti se změnou poslání jsem chtěl začít sledovat i nové položky (spánek, zdravotní stav, kvalitu stravy) a více se motivovat, nejlépe pomocí bodování z Printable CEO od Davida Seaha (The Concrete Goals Tracker). Začal jsem hledat cesty jak na to. Nejprve jsem okoukl formuláře FC, ale ty mi nevyhovovaly. Otevřel jsem tedy své původní návrhy v Open Office Draw, ale při představě jejich pracnosti jsem je opět zavřel. Hledal jsem cíl a prostředek jak jej dosáhnout. O tom ale až v příštím příspěvku.