adblog

Měřte svůj čas strávený určitou akcí

Nejen Zen To Done doporučuje měřit čas v případech, kdy realizujete složitější úlohu pomocí budíku nebo jiné podobné pomůcky, která vám pomůže strávit na dané akci jen určitý čas, například třicet minut. Máte tak čas na další úkoly dne a zároveň posunete danou akci dopředu. Vždy je však třeba si udělat poznámky, kde jste skončili, případně také co může následovat.

Vraťme se včas k onomu budíku.  Pokud jste převážně online, doporučuji Vám používat eggTimer. Tento časovač zvládne odpočítávat čas, po skončení zvukem upozornit na konec, parametrizovat vstup pomocí URL a mnohé další. Zvládá také měřit tzv. Pomodoro jednotky, kdy se střídá čas na práci s časem na oddych. Na stránce jsou také odkazy na další měřiče času, např. na louhování čaje podle jeho druhu. Rozhodně stojí za vyzkoušení.